Informacja dla uczniów klasy ósmej

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało „Lubelską Próbę przed Egzaminem Ósmoklasisty” . Informujemy, że zgłosiliśmy szkołę do tej próby.

Próbne egzaminy odbędą się 20, 21 i 30 kwietnia.

  1. 20.04.2021 godz. 9 – język polski
  2. 21.04.2021 godz. 9 – matematyka
  3. 30.04.2021 godz. 9 – język angielski

W tych dniach zapraszamy wszystkich uczniów klasy ósmej do szkoły na godzinę 8.45. W czasie pobytu w szkole obowiązują wymogi sanitarne (maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu).

Egzaminy odbędą się w salach: 19 i 22 (8a) oraz 20 i 21 (8b). Proszę przynieść długopisy z czarnym tuszem. Na salę nie wnosimy telefonów komórkowych. Będzie je można zostawić w świetlicy pod opieką woźnych (telefon należy podpisać – przyczepić kartkę z nazwiskiem).