Informacja dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

W związku z planowaną wymianą podręczników (w tym przypadku dotyczy klas II i III), zwracam się z prośbą o sprawne zorganizowanie jej przebiegu.

Do 24 maja 2020 r. szkoła będzie zamknięta dla uczniów i rodziców, jednak posiadanie aktualnego  podręcznika jest jednym z istotnych elementów na etapie wprowadzania nowych treści.
Zarówno zwrot jak i odbiór podręczników należy zorganizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno osób odbierających/zwracających podręczniki jak i pracowników szkoły.
Proponuję,  aby odbyło się to w  terminie od 28-30.04.2020 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasa II a w godzinach 9.00-10.00

Klasa II b w godzinach 10.00-11.00

Klasa III a w godzinach 11.00-12.00

Klasa III b w godzinach 12.00-13.00

Podczas wydawania/odbioru podręczników obecny powinien być zarówno nauczyciel/wychowawca jak i nauczyciel biblioteki. Do budynku szkoły należy wchodzić od strony podjazdu (byłe Gimnazjum). Przy wejściu na korytarz będą umieszczone kartony z podręcznikami dla danej klasy. Odbiór lub zwrot podręcznika, powinien być odnotowany przez nauczyciela/wychowawcę lub nauczyciela biblioteki.

Proszę o dostosowanie się do terminów i godzin podanych w harmonogramie.

W przypadku nieodebrania podręczników w powyższych terminach nie będzie możliwości odbioru tychże podręczników ze szkoły.

Wówczas należy kontaktować się indywidualnie z wychowawcą, który ustali z rodzicem /uczniem inny sposób odebrania/zwrotu podręcznika.

Z poważaniem
Monika Jankiewicz
Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Konstantynowie