Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole podstawowej

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie możliwość zorganizowania dla  uczniów klas 1- 8 dodatkowych zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęciach o charakterze terapeutycznym. Zajęcia będą realizowane w okresie od 01 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. W związku z tym prosimy zainteresowanych rodziców o wypełnienie i odesłanie do szkoły ankiety, która zostanie do Państwa przekazana przez dziennik elektroniczny.