„Nawigacja w każdą pogodę”

Pragniemy poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Nawigacja w każdą pogodę”.

Jest to opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.

Program dedykowany jest do pracy z nauczycielami, młodzieżą klas starszych oraz rodzicami. W naszej szkole realizowany będzie w klasach VII i VIII.

Głównym celem programu jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia ( w tym m.in. przemocy, korzystania z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym)Został opracowany zgodnie z koncepcją  9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej; realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego.

Program wspiera realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. Jego realizacja kończy się otrzymaniem przez szkołę certyfikatu uczestnictwa.