Decyzja w sprawie pracy przedszkola

Konstantynów, 2020-05-05

DECYZJA nr 1/2020

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z §1 ust 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszam zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie na okres od 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Konstantynowie

Monika Jankiewicz