Kategoria: Informacje

Wojewódzki konkurs Plastyczny „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie organizuje konkurs plastyczny „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”. Celami konkursu są: kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań dzieci i młodzieży na drodze,… Read more »

Informacje ważne dla ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 powstała we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Pobierz

Ubezpieczenie NNW dzieci szkolnych i przedszkolnych na rok 2020/2021

Rady Rodziców szkoły podstawowej i przedszkola dokonały wyboru firmy ubezpieczającej dzieci i młodzież od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybrano InterRisk. Składka wynosi 40 zł. Rada Rodziców szkoły podstawowej podjęła decyzję o… Read more »

Zajęcia koszykówki w ramach programu SMOK

Od 1 września 2020 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów kontynuowane będą zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Szczególny… Read more »

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. List MEN, MI i GIS dotyczący bezpieczeństwa transportu

Informacje dotyczące dowożenia uczniów do szkoły.

Dowożenie uczniów do szkoły będzie realizował PKS Łosice. Będą to kursy ogólnodostępne, pierwszeństwo będą mieli uczniowie. Godziny kursów znajdują się w informacji poniżej. 1 września odwożenie rozpocznie się o 10.30…. Read more »

Informacje dotyczące organizacji spotkania inaugurującego rok szkolny 2020/2021 – 1 września 2020 r.

Program spotkania – Szkoła Podstawowa 8.00  Msza Święta w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie 9.00 Uroczyste powitanie na placu przed szkołą. W przypadku „złej pogody” – deszczu uczniowie… Read more »

Informacja dla rodziców dotycząca zaopatrzenia dzieci w podręczniki

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych uczniowie otrzymają potrzebne w szkole podręczniki i zeszyty ćwiczeń we wrześniu. Rodzice zobowiązani są do zakupienie jedynie podręczników i zeszytów ćwiczeń do religii. Wykaz obowiązujących… Read more »