Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

W naszej szkole będą prowadzone pozalekcyjne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z klas I – VI z podziałem na grupy wiekowe. W zajęciach powinny uczestniczyć dzieci zakwalifikowane przez badania lekarskie w ośrodku zdrowa, potwierdzone przez pielęgniarkę szkolną oraz zainteresowane osoby odnośnie potrzeby realizacji takich zajęć wobec ucznia. 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne mają na celu rozpoczęcie i kontynuację korygowania błędów i wad postawy ciała, uświadomienie rodziców i dzieci o występujących błędach i wadach postawy ciała oraz efektywne oddziaływanie korekcyjne poprzez stosowanie w trakcie zajęć następującej tematyki:

  • gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
  • wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała,
  • zwiększenie ruchomości w stawach,
  • wzmacnianie mięśni posturalnych,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopę.

Zajęcia prowadzone są przez  nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły i odbywają się w sali gimnastycznej  przystosowanej do prowadzenia tego rodzaju lekcji

Ćwiczenia prowadzone są z użyciem różnorodnych przyborów, np.: piłeczki, szarfy, laseczki gimnastyczne, woreczki, skakanki, piłki lekarskie – co podnosi atrakcyjność i zainteresowanie ze strony dzieci.

Godziny zajęć:

Kl. I – II, środa godz. 11.50 – 12.35

Kl. III – IV, czwartek godz. 14.45 – 15.30

Kl. V – VI, wtorek godz. 14.45 – 15.30