„Zabytki ziemi konstantynowskiej w malarstwie i fotografii” – część 3.

 Kolejnym etapem projektu kulturalno – edukacyjnego pt. „Zabytki ziemi konstantynowskiej w malarstwie i fotografii” było wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną. Uczniowie posiłkując się wykonanymi przez siebie zdjęciami  tworzyli swoje dzieła, które następnie znalazły się na wystawie zdobiącej naszą szkołę oraz prezentowane były w Pałacu Platerów.