WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI BARWNEJ

10 listopada 2023 r. uczniowie klas Ib i IIIb odwiedzili Bibliotekę Barwną w Białej Podlaskiej. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta.

Na początku uczniowie zwiedzili Dział Regionalny, który zbiera wszystkie materiały (ulotki, broszury, plakaty, informatory, książki, fotografie) dotyczące województwa lubelskiego. Uczniowie oglądali stare fotografie przedstawiające historię rodziny Platerów, pałac i mieszkańców Konstantynowa. W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia historyczne, podczas których poznały literaturę na temat Święta Niepodległości oraz wykonały kotyliony w barwach narodowych.

Żegnając się z bibliotekarkami dzieci zapewniły, że ponownie odwiedzą to ciekawe miejsce razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczać interesujące książki.

Celem wycieczki było rozwijanie kompetencji czytelniczych, kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju i symboli narodowych.

Wycieczkę zorganizowały panie Marzenna Sawczuk, Małgorzata Stawska i Edyta Chwedoruk.