#Niepodległa

Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości.

Konstantynów, 10.11.2023 r.

Nauczyciele

Pracownicy ZSP

Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice

Spotykamy się dziś, aby w sposób uroczysty celebrować Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada – najważniejsze święto państwowe, wyjątkowy dzień, przypominający nam o bohaterstwie tych, którzy podjęli heroiczną walkę o wolną Polskę.

Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał niepodległość Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo.

Dziś, w 105. rocznicę odzyskania niepodległości, składamy hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowania polskiej państwowości, tym, którzy nie szczędząc trudu,
z odwagą i niezłomnością walczyli o wolność.

Naszym obowiązkiem jest pielęgnować pamięć o bohaterach narodowych Józefie Piłsudskim, Ignacym Janie Paderewskim, Wincentym Witosie, Ignacym Daszyńskim, Wojciechu Korfantym, Romanie Dmowskim, którzy wspólnie wykorzystując sprzyjające warunki doprowadzili do narodzenia się II Rzeczypospolitej.

Czerpiąc z ich szlachetnej postawy, swoją postawą jesteśmy zobowiązani dowodzić, że działania i poświęcenie wszystkich walczących o niepodległość kraju nie poszły na marne.

Niepodległość to nie tylko przywilej, ale również obowiązek. To nasza wspólna odpowiedzialność za dobro Polski i Polaków. Dzisiaj słowa te wybrzmiewają ze szczególną siłą i skłaniają do refleksji, która powinna być udziałem wszystkich Polaków.

Świętujmy z radością fakt, że jesteśmy częścią dumnego narodu, korzystajmy
z wolności, jaką mamy i wykorzystujmy ją dla dobra naszego kraju.