Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się w naszej szkole wybory powszechne na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone zostały kampanią wyborczą kandydatów oraz ciszą przedwyborczą, która przebiegła bez zakłóceń.

W dniu wyborów, 27 września 2018 r., do głosowania przystąpiło 217 uczniów. Oddano 216 głosów ważnych i 1 głos nieważny.

Skład Rady Samorządu:

Przewodniczący  –  Kapłan Anita –  kl. 3 a gimnazjum

Zastępca  – Świąntek Klaudia – kl. 3 b gimnazjum

Sekretarz – Dudko Karina – kl. 3 b gimnazjum

Skarbnik – Doroszuk Maja – kl. 6 b

28 września 2018 r. Rada Samorządu i przedstawiciele Samorządów Klasowych wybrali opiekuna samorządu – panią Joannę Szczypek.