Wskazówki dla rodziców pomocne w kształceniu na odległość

Drodzy Rodzice!

W okresie od 15.03 2021 r. do 19.03.2021 r. zajęcia w zespole będą realizowane w sposób zdalny z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

Zwracam się do Państwa z zapewnieniem, iż zarówno dyrekcja jak i nauczyciele dokładamy wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość.

W obecnej sytuacji Państwa rola jako rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu jest niezwykle istotna.

Zachęcam do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania.

Przekazuję kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

1.     W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Należy jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

2.     Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:

  • edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),
  • sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,
  • dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
  • rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

3.     Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.

4.     Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Jeśli tego nie zrobiłeś udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę, internetową szkoły.

5.     Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.

6.     Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

7.     Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

8.     Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

9.     Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.

10.  Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu.

11.  Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

Pozdrawiam
Monika Jankiewicz
Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie