Wojewódzki konkurs Plastyczny „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie organizuje konkurs plastyczny „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”. Celami konkursu są:

  • kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań dzieci i młodzieży na drodze,
  • popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu znajduje się u wychowawców klas 1-3 oraz nauczyciela plastyki. Zachęcamy do udziału.