Weekend Cudów Szlachetnej Paczki

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom za życzliwość, dobre serce, zaangażowanie, dzięki której mogliśmy z sukcesem nieść mądrą pomoc dla  potrzebujących w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.

 Dzięki Państwa hojności, w wybranym domu zagościły radość, nadzieja i przekonanie, że nikt nie jest na tym świecie sam!

         To wielka radość, kiedy te same cele i wyznawane wartości mogą łączyć lokalną społeczność na rzecz bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

SERDECZNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI

Składają :

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

organizatorzy Szlachetnej Paczki