„WĄSATKA – W TRZCINIE JEJ CHATKA”

Uczniowie z klas 4, 5, 6 i 7 wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Wąsatka – w trzcinie jej chatka”. Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania ptakami,  upowszechnianie wiedzy o rzadkich gatunkach ptaków i inspirowanie twórczości artystycznej. Wszystkie cele zostały osiągnięte!

Na największe wyróżnienie zasłużyły prace następujących uczniów:

– Dawida Gołubiaka,

– Anieli Juszkiewicz,

– Patrycji Kiełkowicz,

– Anny Korniluk,

– Mai Lendzioszek,

– Bartka Makaruka,

– Marii Maziejuk,

– Julii Wereszko,

– Leny Ziomkowskiej,

– Marty Żuk.

Opiekunem działań artystycznych była pani Agnieszka Charko.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach!