Uczniowie poznawali kulturę Kolumbii i Wietnamu

W dniach 9 – 10 września w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie gościliśmy dwoje wolontariuszy z Fundacji Euroweek. Byli to: Camilo z Kolumbii i Thu Thu z Wietnamu. Przyjechali oni na zaproszenie dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie – pani Beaty Łyczewskiej w ramach akcji „Znajdźmy wspólny język”. Przedsięwzięcie doskonale wpisało się w dwie inicjatywy: Noc Bibliotek oraz Rok Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim, w które włączyła się zarówno biblioteka publiczna, jak i szkoła podstawowa. Koordynatorkami wydarzenia ze strony szkoły były: p. Agnieszka Charko oraz p. Katarzyna Filipiuk.
Wolontariusze przeprowadzili dla uczniów klas IV-VIII warsztaty w języku angielskim. Młodzież szkolna miała możliwość obejrzenia bardzo ciekawej prezentacji o geografii, zabytkach, kuchni i zwyczajach Kolumbii i Wietnamu. Zajęcia były okazją do bliższego poznania  tak różnych i odległych krajów oraz zaznajomienia się
z nazwami kolorów, owoców czy potraw w narodowych językach naszych niezwykłych gości. Spotkanie obejmowało też zabawy integracyjne, np. naukę tańca.
Dzięki takim inicjatywom dzieci doskonalą swoją sprawność językową i wzbogacają wiedzę o kulturze i geografii, ale przede wszystkim uczą się otwartości oraz szacunku wobec osób pochodzących z różnych zakątków świata, natomiast  nasze obyczaje stają się bardziej zrozumiałe dla innych. Zatem korzyści ze „znajdowania wspólnego języka ” są bezsprzeczne i obopólne.