Ubezpieczenie NNW dzieci szkolnych i przedszkolnych na rok 2020/2021

Rady Rodziców szkoły podstawowej i przedszkola dokonały wyboru firmy ubezpieczającej dzieci i młodzież od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybrano InterRisk. Składka wynosi 40 zł.

Rada Rodziców szkoły podstawowej podjęła decyzję o wysokości składki na RR. Wynosi ona 50 zł od rodziny. Obydwie składki można wpłacać do wychowawcy.

Składkę na ubezpieczenie należy wpłacić do 15 października 2020 r. do wychowawcy.

Informacja o ubezpieczeniu uczniów szkoły podstawowej

Informacja o ubezpieczeniu dzieci przedszkolnych