„Trzymaj formę”, bo warto

31 października 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do programu ” Trzymaj formę„. Jego organizatorami są: Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności. Jest to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia, promująca zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Za realizację projektu edukacyjnego w naszej szkole odpowiadają panie: Katarzyna Filipiuk i Agnieszka Charko, które opracowały harmonogram działań adresowanych do uczniów z klas V – VIII. Wspólnie z wychowawcami klas, nauczycielami wychowania fizycznego i pedagogiem szkolnym będą podejmować starania dotyczące świadomości prozdrowotnej dzieci i młodzieży.