Szanowni Rodzice, Drodzy Ósmoklasiści,

Uprzejmie informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Zamierzamy przeprowadzić próbny egzamin od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl ) oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/ w następujących terminach:

 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

Zachęcamy, aby wszyscy uczniowie jeszcze raz napisali egzamin. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE, OKE lub https://spmickiewicz.pl/ – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu).

Prosimy, aby uczniowie po zakończeniu wypełniania „zeszytu rozwiązań” przesłali go do odpowiedniego nauczyciela: polonisty, matematyków, anglisty na służbowego maila lub w inny dostępny uczniom sposób. Nauczyciele sprawdzą prace i przekażą uczniom informację zwrotną.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponujemy, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.

Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu są zwolnieni z obowiązku pracy zdalnej w dniach egzaminu. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu uczeń ma obowiązek realizacji materiału z całego dnia.

W przypadku, gdy w domu jest więcej uczniów, mogą oni pracować po zakończeniu egzaminu.