Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

4 kwietnia 2024 r. jak co roku nasza szkoła włączyła się w akcję  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Promowaliśmy otwartość, zrozumienie, empatię i tolerancję dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Akcja miała na celu również kształtować właściwe postawy prospołeczne oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. W tym dniu wszyscy uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły ubrali się w kolorze niebieskim wyrażając w ten sposób swoją solidarność z osobami ze spektrum autyzmu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Prezentacja