Sprzątanie Świata 2022 r.

Uczniowie naszej szkoły również w tym roku przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2022 r.”, które odbyło się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. 

            Tegoroczną akcję zaplanowaliśmy wspólnie z Leśnictwem w Konstantynowie  w dniu 16.09.22 r. sprzątając śmieci w lesie przy drodze w stronę Gnojna. W sprzątaniu lasu brali udział uczniowie klas 8. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać różnego rodzaju odpady: plastik, szkło, papier, płytki ceramiczne i inne rzeczy.

            Natomiast uczniowie klas 1 – 7 w tym dniu mieli spotkanie z przedstawicielem Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” panią Magdaleną Żychowską, która ukazała piękno, walory przyrodnicze i potrzebę dbania o środowisko naszego najbliższego krajobrazu – parku  krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, który jest ostoją wielu gatunków ptaków i zwierząt.

                                                                                                     Organizatorzy: Joanna Szczypek

                                                                                                                               Joanna Rusecka