Spotkanie z ratownikiem medycznym

 30 kwietnia 2024.r. uczniowie klasy 8a uczestniczyli w spotkaniu z panem Dawidem Szewczukiem – ratownikiem medycznym pracującym w Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej.

Głównym celem spotkania było przekazanie uczniom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wszelkich wskazówek udzielanych przez fachowca.

W czasie zajęć pan ratownik omawiał zagadnienia związane z bezpieczeństwem poszkodowanego i ratującego, sprawdzaniem przytomności, wezwaniem karetki pogotowia, sprawdzeniem oddechu, wykonywaniem ucisków klatki piersiowej, oddechów ratowniczych, układaniem poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, postępowaniem w przypadku krwotoków i zadławienia.

Pan Dawid opowiedział na czym polega praca ratownika medycznego oraz jaka jest ścieżka edukacyjna tego zawodu. Chętnie odpowiadał na pytania uczniów dotyczące jego pracy.

Panu Dawidowi Szewczukowi dziękujemy za poświęcony czas i cenne informacje.