Spotkanie z ratownikiem medycznym

W dniu 17.10.2018r. gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego- pana Michała Rosińskiego, który przeprowadził dla uczniów klas trzecich  gimnazjum warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednym z najciekawszych, a zarazem bardzo ważnym punktem spotkania były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej, w jaki sposób wzywać pomoc i co najważniejsze, jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Były to niezwykle ważne i ciekawe zajęcia, gdyż uwrażliwiły młodzież  na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, która w przyszłości być może przyczyni się do uratowania komuś życia.

Serdecznie  dziękujemy panu Michałowi Rosińskiemu za profesjonalne szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, a wychowawczyniom pani  Annie Iwanek i pani Sabinie Dencikowskiej za zorganizowanie spotkania w ramach zajęć z doradztwa zawodowego.