Program profilaktyczny „Cukierki”

W lutym uczniowie klas I-III naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w programie profilaktycznym „Cukierki”. 

Założeniem programu jest wczesna profilaktyka uzależnień, przemocy oraz rozwijanie umiejętności społecznych i życiowych. Treści w nim zawarte przybliżają uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtują umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. Warsztaty odbyły się dzięki  wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a osobą odpowiedzialną za ich organizację była pani pedagog Anna Hryciuk.