„Program dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023

W tym roku szkolnym również przystąpiliśmy do realizacji „Programu dla szkół” finansowanego przez KOWR.

Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci z klas 1-5 poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.

W ramach realizacji programu uczniowie będą otrzymywać na przemian porcję owocowo-warzywną lub porcję mleczną.

PORCJA OWOCOWO-WARZYWNA – porcja składająca się z jednego produktu owocowego albo warzywnego (tj. jednego owocu albo jednego warzywa albo jednego soku owocowego).

PORCJA MLECZNA – porcja składająca się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka albo przetworu mlecznego).

Warunki udziału w „Programie dla szkół”.