„Polska na Niebiesko”

Coroczna kampania społeczna „Polska na Niebiesko” ma zasięg ogólnopolski i odbywa się 2 kwietnia –
w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jej celem jest uświadomienie jak największej liczbie osób, czym jest autyzm.

W celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na potrzeby i problemy osób dotkniętych autyzmem, jak również propagowania wiedzy o tym zaburzeniu rozwoju, od kilku lat kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy
na Temat Autyzmu.

Chcąc wyrazić swoją solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem, nasza szkoła wzięła udział
w kampanii społecznej „Polska na Niebiesko”. Na korytarzu przygotowana została gazetka poświęcona tej kampanii. Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączyli się do akcji poprzez założenie niebieskiego ubrania
w dniu 01 kwietnia 2022 r.

A dlaczego kolor niebieski? Bo jest on symbolem autyzmu. “Niebieski” jest uznawany za najgłębszy
z kolorów, rozpływający się w nieskończoności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw.