„Polska na Niebiesko”

Coroczna kampania społeczna „Polska na Niebiesko” ma zasięg ogólnopolski i odbywa się 2 kwietnia –
w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Chcąc wyrazić swoją solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem, nasza szkoła wzięła udział
w kampanii społecznej „Polska na Niebiesko”. Na korytarzu przygotowana została gazetka poświęcona tej kampanii. Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączyli się do akcji poprzez założenie niebieskiego ubrania
w dniu 03 kwietnia 2023 r.

Z okazji Światowego Dnia Autyzmu w naszej szkole zorganizowano Szkolny Konkurs Plastyczny:  „Autyzm widziany Twoimi oczami na wszystkie kolory”. Zwieńczeniem konkursu była wystawa prac finalistów.