Podziękowanie za udział w Gminnej Zbiórce Darów

Po raz kolejny Zespół Szkolno – Przedszkolny włączył się do Gminnej Zbiórki Darów i jak zwykle mogliśmy liczyć na szczodrość naszych uczniów i ich rodziców. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, wrażliwość, wielkie serce i otwartość na drugiego człowieka. Pragniemy podziękować wszystkim za przekazane dary (żywność i środki czystości) na rzecz mieszkańców z naszej gminy potrzebujących wsparcia i pomocy.

Zebrane dary zostały przekazane 15 grudnia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie i w formie paczek zostaną dostarczone najbardziej potrzebującym osobom przed świętami Bożego Narodzenia.