Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego 2021 „Konstytucja 3 Maja”

Od 19.04.2021 r. do 04.05.2021 r. odbył się szkolny konkurs plastyczny „Konstytucja 3 Maja”. W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Konstantynowie.

Cele konkursu:

     – poszerzenie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja,

     – rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną wśród dzieci i młodzieży,

     – kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii oraz dokonań naszych przodków,

     – budowanie poczucia wspólnoty narodowej,

     – kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, świąt państwowych i rocznic,

     – promowanie twórczości uczniów, rozwijanie zdolności i umiejętność plastycznych oraz kreatywności uczniów,

     – popularyzacja techniki lapbooka.

Na konkurs wpłynęło 80 prac.

Uczniowie z klas I – III przygotowali kartkę okolicznościową, a uczniowie z klas IV – VIII lapbooka o tematyce dotyczącej Konstytucji 3 Maja.

Wyłoniono laureatów z klas I –III:

I miejsce: Joanna Stańczuk – Zarzycka kl. 2b

II miejsce: Natalia Melaniuk kl. 2b

III miejsce: Klaudia Woźniak kl. 2b

Z klas IV – VIII równorzędne nagrody otrzymały:

Patrycja Stańczuk – Zarzycka kl. 4a

Maja Woźniak kl. 4b

Julia Czerko kl. 6b

Kornelia Filipiuk kl. 7a

Zuzanna Tonsiorowska kl. 7a

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizator: Agnieszka Charko, Małgorzata Kowaluk