ODWOŁANIE WYCIECZKI SZKOLNEJ KRAKÓW-OJCÓW-WIELICZKA 15-17.06.2020 r.

Pragnę poinformować, że w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Biuro Podróży „PAULINA” zmuszone było do anulowania wycieczki szkolnej: Kraków-Ojców-Wieliczka, która miała odbyć się w terminie 15-17.06.2020 r. W związku z powyższym zwrócone zostaną pieniądze, które były wpłacone na poczet wycieczki. Pieniądze zwracane będą w szkole w sali nr 8 w dniach 9-10 czerwca 2020 r. w ustalonej ze mną uprzednio godzinie. Ze względów bezpieczeństwa w celu wyznaczenia konkretnej godziny spotkania proszę kontaktować się ze mną drogą mailową na adres: rgrzybowska@spmickiewicz.pl

Pozdrawiam

Renata Grzybowska