Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa – konkurs

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

REGULAMIN KONKURSU

CEL KONKURSU:

 • umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu,
 • popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,
 • rozwijanie zdolności plastycznych dzieci oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Interpretacja tematu dowolna i zależna od ucznia wykonującego pracę.

ORGANIZATORZY:

Karolina Bazylczuk, Monika Kępińska, Magdalena Jaroszuk, Małgorzata Wasilewska, Edyta Geresz
i Agnieszka Charko

TERMIN ODDAWANIA PRAC: 30 listopada 2022 r.
Prace konkursowe należy przekazać wychowawcy lub bezpośrednio do pań organizatorek.

Termin ogłoszenia wyników: 6 grudnia 2022 r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie. Twórcza rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

             Klasy I – III

             Klasy IV – VI

             Klasy VII – VIII

 • Uczestnik konkursu wykonuje jedną kartkę świąteczną w formacie A5 (A4 złożona na pół) dowolną techniką plastyczną, np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, itp.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez ucznia.
 • Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać: poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość, estetykę wykonania, stopień nawiązania do tradycji, samodzielność.
 • Komisja nagrodzi po trzy prace z każdej kategorii wiekowej.
 • Prace konkursowe powinny być opatrzone metryczką z danymi autora: imię, nazwisko i klasa, która będzie włożona w środek pracy (nie przyklejona) lub przypięta spinaczem.
 • Prace oddajemy w środku puste (nie wpisujemy ani nie wklejamy życzeń świątecznych).
 • Prace przechodzą na własność Organizatorów.
 • Najładniejsze kartki świąteczne zostaną wysłane do dzieci z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie oraz do różnych innych instytucji.

Zachęcamy do udziału!

ORGANIZATORZY