„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Ten rok jest szczególny. Trudny dla nas wszystkich. Pamiętajcie o kolorze niebieskim! Co roku UNICEF Polska zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszystkich działaniach podejmowanych 20 listopada w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

W sytuacji, kiedy dla zdrowia swojego i innych musimy zachować bezpieczny dystans, bądź pozostać w izolacji, postarajcie się, aby 20 listopada w Waszych domach zagościł kolor niebieski.                                                                                                                      

Niebieski rysunek przyklejony na szybie okna to doskonały pomysł pokazania solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. 

Zapraszam do zapoznania się z Konwencją o prawach dziecka, która znajduje się w załączniku.

Konwencja o prawach dziecka