Kształcenie na odległość – informacja dla rodziców, uczniów, nauczycieli

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy oświaty

Do 24 maja 2020 r. nauka będzie realizowana na odległość. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podejmując tym działania profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży. W związku z powyższym w dalszym ciągu będziemy realizować cele i zadania szkoły w tym podstawę programowa w taki sposób jak w ciągu ostatniego miesiąca.

Jednocześnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 24 maja 2020 r.

Planowane terminy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty to 16 – 18 czerwca
2020 r., termin dodatkowy 7-9 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu zostaną podane do 31 lipca
2020 r., szkoła otrzyma również wtedy zaświadczenia.

Dziękuję Państwu za wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.

      Z wyrazami szacunku

Monika Jankiewicz

Dyrektor Zespołu Szkolono – Przedszkolnego

w Konstantynowie