INFORMACJE ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów, ich Rodziców, Nauczycieli oraz Pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

01.09.2023 r. (piątek) – PRZEDSZKOLE

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie zapraszamy wraz z Rodzicami do udziału w Dniu Otwartym 01.09.2023 r. w godzinach od 9.00-12.00.

W ramach Dnia Otwartego:

  • zapoznanie z wychowawcą,
  • poznanie pomieszczeń przedszkolnych,
  • możliwość zapoznania ze statutem przedszkola oraz obowiązującymi regulaminami w tym zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu,
  • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
  • informacje na temat wyposażenia indywidualnego (strój, dodatkowe pomoce do zajęć),
  • informacje na temat opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolu oraz zasad korzystania z wyżywienia.

04.09.2023 r. (poniedziałek)  – SZKOŁA PODSTAWOWA

8.00 – 9.00      Msza Święta w Kościele Parafialnym w Konstantynowie

9.00 -10.00     Uroczyste powitanie całej społeczności szkolnej przez Dyrekcję Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie – sala gimnastyczna

10.00 – 12.00  Spotkanie uczniów klas I – VIII z wychowawcami w salach lekcyjnych

PRZEDSZKOLE

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie w dniu 04.09.2023 r. uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w Przedszkolu. W tym dniu Przedszkole pracuje zgodnie z planem w godzinach od 7.00-16.00. Dzieciom zapewniona będzie możliwość korzystania z posiłków (8.30 śniadanie, 12.00 obiad, 14.15 podwieczorek).