Informacje o rekrutacji do przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej

W zakładkach o rekrutacji zamieszczamy wzory dokumentów, jakie należy złożyć w procesie rekrutacji dzieci do przedszkola i uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów.