Informacja dla rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej

Prosimy rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów szkoły podstawowej o szybkie dokonanie wpłat z tytułu opłat za wyżywienie w miesiącu czerwcu 2021 r. według otrzymanej informacji lub po konsultacji z intendentem. Nr telefonu: 512 522 430.