Informacje dla dzieci klas 1- 3 i ich rodziców

Uprzejmie informujemy, że od 4 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas 1- 3 uczą się w trybie stacjonarnym w szkole.

Autobus będzie kursował zgodnie ustalonym harmonogramem. Świetlica szkolna i stołówka będą pracowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prosimy, aby uczniowie miejscowi przychodzili do szkoły od 7.45 i wchodzili do niej wyznaczonymi wejściami: klasy 1ab – wejściem głównym do szkoły podstawowej, klasy 2ab – wejściem przez dawne gimnazjum, klasy 3ab – wejściem przy sali gimnastycznej.