230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja ogłoszona w Polsce 3 maja 1791 r. była pierwszą tego typu ustawą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.

Stanowiła ona główny cel reform przeprowadzanych przez ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej najważniejszym zadaniem była reforma systemu politycznego kraju i ograniczenie wolności szlacheckiej. Była symbolem zmian, które miały zapewnić powodzenie i rozwój Rzeczpospolitej.

Niestety konstytucja upadła wraz z rozbiorami Polski. Choć Polska zniknęła z mapy Europy zaledwie cztery lata po jej uchwaleniu, dla Polaków stała się symbolem rozpaczliwej próby naprawy swojego kraju.

Konstytucja 3 Maja – prezentacja