Informacja w sprawie konsultacji dla uczniów klas 4 – 8.

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. będzie możliwość udziału uczniów klas 4 – 8 w konsultacjach z różnych przedmiotów.

Dla uczniów klas 8 utrzymujemy konsultacje z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki w dotychczasowych terminach.

Uczniowie, którzy chcą się spotkać z innymi nauczycielami proszeni są o wypełnienie deklaracji w sprawie konsultacji i przekazanie jej na adres: mhorbowicz@spmickiewicz.pl.

Harmonogram konsultacji zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły najpóźniej w poniedziałek 1 czerwca.

Uczniowie, którzy zechcą poprawić oceny proponowane również powinni złożyć deklaracje.  

Deklaracja w sprawie konsultacji 4-8