Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

W dniach od 6 kwietnia do 10 kwietnia Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej swoje zadania będzie realizowała z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje o działalności poradni znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Praca zdalna PPP

Anna Hryciuk-pedagog szkolny