Informacja dotycząca zwrotu książek i podręczników

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2022/2023, biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych książek i podręczników szkolnych od 12.06.2023 r. (poniedziałek).

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu czynności związanych ze zwrotem podręczników, proszę o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i o ścisłe ich przestrzeganie:

1. Podręczniki przyjmowane są przez nauczyciela przedmiotu.

2. Nauczyciel lub osoba wyznaczona przez nauczyciela zgłasza się do biblioteki po listę wypożyczeń.

3. Uczniowie kl. IV – VIII (szczególnie klas VIII) zwrot podręczników potwierdzają podpisem na liście wypożyczeń.

4. Podręczniki klas I-III – Nowi Tropiciele cz. 5 zwracane są przez wychowawców klas, język angielski Tiger & Friends przez nauczyciela przedmiotu.

5. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników przypisanych do jego konta bibliotecznego.

6. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.

7. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, naderwanie okładki, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości przez kolejne roczniki.

8. Uczniowie kl. VIII zobowiązani są do zwrotu wszystkich książek i podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

Biblioteka szkolna