Informacja dla uczniów i rodziców szkoły podstawowej

Informujemy, że zastępstwa za nieobecnych nauczycieli będą umieszczane wyłącznie w dzienniku elektronicznym. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze dostępu do dziennika elektronicznego, powinien podać wychowawcy adres poczty elektronicznej, aby mógł go wpisać do systemu.