82. rocznica zbrodni katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS. Ciała grzebano bezimiennie, w masowych grobach w lasach tak, aby nie zostały nigdy odnalezione. Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy.

Z okazji 82. rocznicy zbrodni katyńskiej odbył się w naszej szkole uroczysty apel, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, przewodniczący Rady Gminy p. Tadeusz Hryciuk, sekretarz gminy p. Elżbieta Łazowska i skarbnik p. Wioletta Klej oraz społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Uczniowie, pod kierunkiem p. Małgorzaty Kowaluk, przygotowali z tej okazji montaż słowno – muzyczny. Uroczystość odbyła się przy rosnących obok naszej szkoły Dębach Pamięci upamiętniających: porucznika Zygmunta Skolimowskiego i porucznika Hieronima Włostowskiego, zamordowanych w 1940 roku w Katyniu.