Informacja dla rodziców

Informujemy, że 02.11.2020 r. Przedszkole pracuje w zwykłych godzinach.

Jednocześnie przypominamy, że dzień 02.11.2020 r. w szkole podstawowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice, którzy w tym dniu nie mogą zaopiekować się dziećmi z klas 1-3 powinni wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w tym dniu.