Informacja dla absolwentów

31 lipca 2020 r. zapraszamy wszystkich absolwentów do odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia należy odebrać w sekretariacie szkoły. Gratulujemy wyników egzaminu i życzymy powodzenia w rekrutacji do szkól ponadpodstawowych. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki i dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.