Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 zaczęły się o godzinie 8.00 mszą świętą w kościele parafialnym w Konstantynowie. Następnie w hali gimnastycznej szkoły odbył się apel, w czasie którego Wójt Gminy Pan Romuald Murawski, Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Łazowska i Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Hryciuk powitali nową Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie Panią Monikę Jankiewicz. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości, uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne, a w szczególności nowych nauczycieli: Panie Karolinę Bazylczuk i Ewę Derehajło oraz Księdza Sławomira Groszka.

W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej uroczystości towarzyszył sztandar Armii Krajowej – cichy świadek historii, a zgromadzeni uczcili minutą ciszy tych wszystkich, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje życie.

Pani dyrektor podziękowała Ks. Proboszczowi za złożoną ofiarę Mszy Świętej w intencji całej społeczności szkolnej, Wójtowi Gminy Panu Romualdowi Murawskiemu za otwartość na potrzeby środowiska lokalnego, szkoły, przedszkola oraz za udzielone wsparcie podczas przygotowań do nowego roku szkolnego. Na zakończenie w sposób szczególny złożyła podziękowanie Pani Irenie Merowskiej i Pani Sylwii Wildt – Stefaniuk, za wprowadzenie, pomoc w rozpoznawaniu sytuacji szkoły i organizacji nowego roku szkolnego oraz otwartość na dalszą współpracę.

Po części oficjalnej rozpoczęcia roku szkolnego, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.