CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!!!

Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci. Obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach, nazywani „zaplutymi karłami reakcji”.

Krzysztof Kamil Baczyński 

„Lasem”

Chodzę lasem, zostawiam nie ślady, lecz tropy

i sapię w wąskiej norze oddechem włochatym.

Czy to prawda, że żyłem rybą przed potopem

i że jestem dziś wilkiem kochającym kwiaty?

Jakże płyną te sosny? sierść ma zapach ostry.

Patrzę wam prosto w oczy, a krok mój jest wiekiem.

Gdzie las się kończy nagle fioletowym ostem –

myśliwy z psem, który też był kiedyś człowiekiem.

Dnia 1 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu z okazji obchodów „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie klasy ósmej pod kierunkiem p. Ewy Derehajło oraz p. Małgorzaty Kowaluk w montażu słowno-muzycznym przybliżyli, kim są Żołnierze Niezłomni, za co walczyli i umierali, jakie przyświecały im idee, a także, dlaczego zostali „wyklęci”. To święto ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej.