Apel do rodziców

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym zdalnym nauczaniem potrzebne będą adresy mailowe wszystkich uczniów i rodziców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby założyć pocztę elektroniczną dla tych uczniów, którzy jeszcze jej nie posiadają oraz dla siebie. Za pomocą poczty elektronicznej nauczyciele będą mogli kontaktować się z uczniami, uczniowie będą mogli wysyłać wiadomości nauczycielom. Nauczyciele na Państwa adresy mailowe będą przekazywali informacje o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach. Po założeniu poczty jej adresy prosimy przekazać wychowawcom.

Adresy mailowe wychowawców i nauczycieli znajdują się w zakładce Kadry.