Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie, które odbędzie się 26 września 2019 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Program zebrania:

  • wybory rad klasowych
  • wybory zarządu Rady Rodziców
  • uchwalenie programu wychowawczo – profilaktycznego
  • uchwalenie regulaminu działalności Rady Rodziców
  • sprawy różne