XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU” – termin  nadsyłania prac do 31 października 2021 r.

Szanowni Państwo! Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie organizuje  XIV edycję  Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”. Patronat Honorowy nad konkursem objęli: – Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, – Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, – Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, – Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, – Muzeum Wsi Lubelskiej – Dyrektor Bogna Bender-Motyka, – Wydział  Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – Dziekan dr hab.  Monika Budzyńska, prof. UMCS, – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Prezes  Zarządu dr hab. Grzegorz Grzywaczewski. Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. W załączeniu przesyłamy regulamin Konkursu wraz z Kartą zgłoszenia oraz  innymi załącznikami. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej  zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii:  plastycznej (plakat, komiks) lub multimedialnej (film, nagranie  piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja, wiersz), którą należy przesłać  w terminie do 31 października 2021 r. Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2021 r. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin