Wykaz podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2024/2025

Klasa 1

Poznaję Boży świat

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak/Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 2

Odkrywam królestwo Boże

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak/Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 3

Poznaję Jezusa- podręcznik

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Poznaję Jezusa – zeszyt ćwiczeń/Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 4

Odkrywam życie z Jezusem

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak/Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 5

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy 

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak/Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 6

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak/Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 7

Szczęśliwi, którzy czynią dobro

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak/Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 8

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak/Wydawnictwo JEDNOŚĆ